Welsumerclub, dé speciaalclub voor fokkers en liefhebbers van het Welsumer hoenderras. Op deze site vindt u informatie over het ras en de speciaalclub van de Welsumer en zijn dwergvorm de Welsumerkriel. De Welsumerclub is opgericht voor de instandhouding en promotie van dit mooie hoenderras en de behartiging van belangen van haar leden: de fokkers en liefhebbers van de Welsumer en de Welsumerkriel.

Actueel nieuws

Actualiteiten omtrent vogelgriep!

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie

Lees verder »

Fotowedstrijd

Jaarlijks organiseert de Welsumerclub een fotowedstrijd voor haar leden. De mooiste foto wordt in de ledenvergadering in het voorjaar uitgezocht. Dit jaar werd de mooiste foto van de gecombineerde jaren

Lees verder »

Een bijzondere hobby

De meeste liefhebbers in onze hobby houden hun dieren in een hok bij hun huis. Onder hen zijn ook de tentoonstellingsfokkers.

Zij zenden een selectie van hun dieren naar diverse landelijke shows. Ze hebben met de groots mogelijke zorg hun dieren van kuiken tot volwassen dier laten opgroeien.

Dat hoort bij hun hobby. Ze vergelijken hun opgroeiende dieren voortdurend met de kenmerken die hun rasdieren behoren te hebben. Deze kenmerken staan beschreven in de Nederlandse Hoender- en dwerghoender Standaard. De dieren die hier, naar hun mening, het meeste aan voldoen gaan naar de show.

Daar worden ze door deskundige keurmeesters beoordeeld. Er worden beoordelingsformulieren ingevuld.

Uiteindelijk worden er winnaars aangewezen. De winnaars zijn de dieren die het meest voldoen aan de raskenmerken. Zo kan iedereen de kwaliteit van zijn/haar dieren vergelijken met de kwaliteit van de dieren van anderen.

Lidmaatschap

De Welsumerclub is een speciaalclub voor iedereen die het Welsumer hoen een warm hart toedraagt. Als lid van de Welsumerclub wordt u mede hoeder van een stukje levend cultureel erfgoed. U praat mee over de stand en richting die we uit moeten om dit unieke hoenderras in optimale kwaliteit en kwantiteit voor de toekomst te behouden. Tevens heeft u als voordeel dat u de ledenvergadering, met altijd een actueel onderwerp over de Welsumer, bij kunt wonen en mee kunt doen aan de jaarlijkse eierenkeuring op deze dag. U dingt tevens mee naar de prijzen die op de diverse tentoonstellingen door de Welsumerclub worden uitgezet.

Doel

Het doel van de club is het bevorderen van het houden en fokken van Welsumer hoenders en Welsumerkrielen, waarbij tevens een goede productie van grote donkerbruin gespikkelde eieren niet uit het oog verloren wordt.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Clubdag

Een van de belangrijkste activiteiten is wellicht de Clubdag, die jaarlijks in het voorjaar wordt gehouden. Elk jaar weer maken vele leden en andere geïnteresseerden uit het hele land de reis naar deze Clubdag om in een gezellige en ontspannen sfeer bij te praten over onze hobby in het algemeen en over ons prachtige hoenderras in het bijzonder. Deze dag begint altijd met de algemene jaarvergadering, waarna gezamenlijk de lunch wordt gebruikt. De middag begint met een eierenkeuring. De door de aanwezige leden meegebrachte collecties eieren (een collectie bestaat uit 6 eieren) worden beoordeeld op grootte, vorm, kleur, schaalstructuur, gelijkvormigheid etc. 

De dag wordt voortgezet met een dierbespreking door diverse clubkeurmeesters. Aan de hand van de door de aanwezige leden meegebrachte dieren kan er naar hartenlust worden gediscussieerd over het exterieur van de Welsumer.

Clubshow

Jaarlijks wordt er een clubshow gehouden, deze is ondergebracht bij de Bondshow van Kleindier Liefhebbers Nederland. Naast de onderlinge competitie is het uitwisselen van ervaringen met andere liefhebbers een zeer belangrijk facet van deze clubshow. Op de tentoonstellingen waar u veel Welsumers aantreft, stelt de Welsumerclub ereprijzen ter beschikking.

Op de clubshow zijn altijd bestuursleden van de Welsumerclub aanwezig om zowel leden als niet-leden optimaal te kunnen informeren over het reilen en zeilen van de Welsumerclub. 

Bovendien kunnen geïnteresseerden worden voorzien van documentatie over het ras, doordat er op de kooien informatiefolders aanwezig zijn. 

Jubileumshow

Het is een vijfjaarlijkse traditie geworden dat wij met onze Welsumers terug gaan naar de bakermat van ons mooie hoenderras, de plek waar het ooit allemaal begon: het dorp Welsum (gemeente Olst-Wijhe) Deze jubileumtentoonstelling wordt gehouden in het dorpshuis ‘de Bongerd’ te Welsum.
Nergens ziet u zo’n grote collectie Welsumers in Nederland bijeen. 

Eind november 2009 werd het 40 jarig bestaan van de Welsumerclub gevierd.
Er waren in totaal 260 Welsumers (groot en kriel) ingezonden op de jubileumtentoonstelling.
Het was een internationaal gebeuren door inzendingen uit Duitsland en bezoek van 2 Engelse leden van de Welsumerclub Engeland.

Helaas gooide de vogelgriep in 2014 roet in het eten; de Jubileumshow in Welsum kon geen doorgang vinden.

Gelukkig kon de Jubileumshow ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan in 2019 wel gevierd worden. Dorpshuis de Bongerd was uiteraard weer de locatie waar het festijn plaatsvond. Er waren 67 grote Welsumers en 118 Welsumer krielen, 1 trio grote Welsumers en 3 trio’s Welsumer krielen aanwezig in de tot tentoonstellingsruimte omgebouwde sportzaal. De ingestuurde collecties eieren werden beoordeeld door de Engelse keurmeester John Lobb.

Neem contact met ons op