Contact

De Welsumerclub is opgericht op 1 november 1969

Het huidige bestuurbestaat uit vijf personen:

Voorzitter:

Secretaris/ penningmeester:

Leden:

H. (Hilco) Ketelaar

M. (Marcel) Eissens

W. (Wilfred) Boering
B. (Bert) Kremer
H.P.M. (Harrie) Pelgrim

voorzitter@welsumerclub.nl

secretaris@welsumerclub.nl

Ereleden:

P. Bouw
H.P.M. Pelgrim

U kunt lid worden van de Welsumerclub voor € 17,50 per jaar. Via een automatische incasso betaalt u slechts € 15,00 per jaar.

Als lid heeft u toegang tot de ledenvergadering (waar altijd een actueel onderwerp m.b.t. de Welsumer wordt besproken). U kunt dan ook meedoen aan de eierenkeuring en dierbespreking tijdens deze vergadering.

Tevens ontvangt u als lid twee maal per jaar de Nieuwsbrief van de Welsumerclub.

Welsumerclub

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u per mail sturen aan de redactie (redactie@welsumerclub.nl).

U kunt ons ook op facebook vinden

Neem contact met ons op