Leden

De Welsumerclub is in haar bestaan van 7 leden uitgegroeid tot een speciaalclub van ongeveer 140 actieve sportfokkers, verspreid over het gehele land. Samen proberen ze de Welsumers en Welsumerkrielen te fokken zoals ze in de KLN-Standaard beschreven en afgebeeld zijn. Op bijna iedere tentoonstelling is het ras weer goed tot zeer goed vertegenwoordigd en trekt steeds belangstelling om zijn schoonheid.

Het geregelde contact met de fokkers wordt onderhouden door de Nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt en door de jaarlijkse ledenvergadering en fokkersbijeenkomst die in het voorjaar wordt gehouden.

Nog steeds wordt op deze fokkersbijeenkomst eierkeuringen gehouden, waar de grote donkerbruine eieren en de krieleieren worden bewonderd en bekroond. Ook worden door de fokkers meegebrachte dieren op deze dag besproken.

De huidige speciaalclub houdt zich voornamelijk bezig met het verbeteren van het uiterlijk van de Welsumers en de Welsumerkrielen, maar verliest daarbij de andere eigenschappen, die het ras tenslotte zijn grote bekendheid gaven, beslist niet uit het oog. De Welsumerclub stimuleert de inzendingen van dieren op tentoonstellingen door in het hele land prijzen uit te loven en houdt eenmaal per jaar een ‘clubshow’, waar de stand van het ras het beste te zien is en waar de beste van groot en kriel tot kampioen verklaard worden.

Tijdens ieder vijfjarig lustrum van de club wordt een eigen clubshow van alleen maar Welsumers en Welsumerkrielen gehouden. Deze jubileumshow wordt gehouden in het dorpshuis van Welsum, de bakermat van onze dieren!

Verder wordt er op alle mogelijke manieren reclame voor het ras gemaakt, mensen worden via de club aan dieren geholpen, zowel in binnen- als in buitenland. Er dient nog opgemerkt te worden dat lang niet alle leden van deze club de dieren voor de tentoonstelling fokken; een groot deel houdt ze voor genoegen en om steeds van een vers eitje verzekerd te zijn. Via de club wil men op de hoogte blijven van de stand van zaken betreffende het ras.

In 2009 heeft de Welsumerclub een eigen website gelanceerd. Op deze wijze kan iedereen, waar ook ter wereld, kennis maken met de kip die het kleine dorp aan de IJssel zo beroemd heeft gemaakt. De site is in 2022 geactualiseerd en vernieuwd.

Boek ' De Welsumer '

In 2019, het jubileumjaar, is er door de club een rasboek uitgegeven, ‘De Welsumer’.

Dit is een handleiding voor fokkers en liefhebbers van het ras.

Het bevat o.a. de geschiedenis van het ras, de beschrijving van het uiterlijk van het dier en het ei, het samenstellen van de foktoom, de opfok van kuikens en ziekteleer.

Het boek kost € 25,- (exclusief verzendkosten) en is te bestellen door een e-mail te sturen naar secretaris@welsumerclub.nl. 

Boek WelsumerClub
DVD Welsumerclub

DVD Welsumerclub

De oorsprong van het Welsumer hoen ligt in Welsum, een klein dorpje aan de oever van de IJssel. De Videoclub Welsum heeft op schitterende wijze de ontstaansgeschiedenis van het Welsumer hoen verfilmd. Om een geloofwaardige indruk van de geschiedenis te geven is er gebruik gemaakt van historisch verantwoorde kleding en attributen.

Een verzamelobject dat de echte Welsumerliefhebber in zijn/haar bezit hoort te hebben. De DVD ‘Scharrelende Welsumers’ kost € 15,- (exclusief verzendkosten) en is te bestellen door een e-mail te sturen naar secretaris@welsumerclub.nl. 

Aanmeldformulier Welsumerclub

Ik houd:
Ik ontvang de Nieuwsbrief graag:
Ik heb wel/ geen bezwaar tegen publicatie van mijn naam en adresgegevens in de Nieuwsbrief:
Contributie: