Actualiteiten omtrent vogelgriep!

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode. Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees het verslag van de deskundigencommissie. Steeds meer vogelsoorten worden getroffen door dit AI virus, wat zich wereldwijd blijft verspreiden. Daarom kan de minister niet anders beslissen als dat het bijeenbrengen van vogels voor wedstrijden of tentoonstellingen de komende tijd nog steeds niet toegelaten is. Het blijft te riskant om bestaande maatregelen op te heffen.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/2022-6-Informatie_over_de_vogelgriepsituatie.pdf

https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/2022-6-Verslag_Deskundigengroep_Dierziekten_risicobeoordeling_1_juni_2022.pdf